Doe mee!

Enkele ideeën en tips voor plaatselijke acties

1. Je kan een petitie laten ondertekenen

In de link vind je een ontwerp van een petitie, waarvan de eisen gebaseerd zijn op het charter [link] dat je eveneens in bijlage kan vinden… je kan ermee in scholen bibliotheken, op markten, in een huis-aan-huisactie, je kennissen-en vriendenkring mensen aanspreken en laten tekenen.
Petitie

2. Je kan een affiche downloaden met daarop ons motto “Onze gemeente… kernenergievrij”

In bijgaande vind je de affiche met het motto van onze campagne. Ook daarmee kan je aan winkelhouders, op openbare plaatsen, huis aan huis vragen deze affiche op te hangen, zodat het beeld gaat “leven”.
Affiche

3. Je kan een filmavond organiseren

Hieronder vind je enkele films die een verhelderend licht werpen op de problematiek van kernenergie, en/of op de perspectieven van hernieuwbare energie. We voorzien graag een spreker voor een inleiding, nabespreking,… Laat maar horen!
Filmtips

4. Je kan politici interpelleren in de gemeenteraad

Met behulp van bevriende gemeenteraadsleden kan je een interventie (laten) doen op de gemeenteraad, op basis van het charter. En dat mag altijd gebeuren in een decor van burgers die duidelijk maken wat ze willen…
Charter

5. Wees creatief

Heb je een ander creatief idee? Proberen maar!